ZasadyKontaktWspółpraca
  
   
 
ZASADY KONKURSÓW
  
  1. Pośrednikiem w organizowaniu konkursów jest info..pl M.Cywka.

  2. Jako udział w konkursie rozumie się wysłanie zgłoszenia w odpowiednim terminie. Zgłoszenie do konkursu należy wysłać na adres e-mail info@info.stargard.pl. W zgłoszeniu należy podać odpowiedź na pytanie, dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr. telefonu) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  3. Każdy konkurs opisuje poszczególne elementy zgłoszenia oraz kryteria wyboru zwycięzcy.

  4. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

  5. Wyboru zwycięzcy dokonuje firma organizująca konkurs.

  6. Po zakończeniu konkursu zwycięzca otrzymuje nagrodę. Nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o wygranej - w siedzibie info..pl.

  7. Info..pl ma prawo do zmiany formy konkursu oraz do odwołania konkursu.

  8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.


S P O N S O R Z Y    K O N K U R S Ó W
Wykonał: info..pl
Copyright © 2010 - info..pl - Regionalny Informator Internetowy